خانه / از من بپرس

از من بپرس


ارتباطات در زندگی مسئله بسیار مهم و تاثیر گذاری می باشد

 رابطه خوب باعث داشتن شور و نشاط در زندگی فردی می شود

  آرامش را به محیط کار و خانواده خواهد آورد.

 

رابطه هایی همچون رابطه پدر و مادر با فرزندان، مدیر با کارمند، کارمند با بقیه همکاران، همسران و هر رابطه ای که ما نیاز به آن درایم تا در زندگی به خواسته ها و نیازها و همچنین اهدافمان برسیم .

 

دوستان بزرگواری که مایلند و دوست دارند که اگر مسئله یا مشکلی در حیطه ارتباط دارند و می خواهند در میان بگذارند بنده در خدمتم.

 

در این راه سعی خود را بر آن داشته ام تا بتوانم خدمتی انجام دهم تا مسائلی را که قبلاً خود داشته ام و تجربه ای برایم بوده است، راهگشایی برای دیگران باشم.

 

تا جایی که توانایی این کار را داشته باشم حاضر به دادن مشاوره به همراهان عزیز خواهم بود.

 

ممنونم که با من همراه هستید.