خانه / کتاب الکترونیکی -شناسایی موریانه های ارتباط

کتاب الکترونیکی -شناسایی موریانه های ارتباط

شناسایی موریانه های ارتباط

کتاب الکترونیکی شناسایی موریانه های ارتباط
کتاب الکترونیکی شناسایی موریانه های ارتباط

http://bahadore.com/download/book/itc.pdf

شناختن راههایی که کمک می کند تا ارتباط بهتر وموثرتری داشته باشیم.

این کتاب الکترونیکی رایگان در اختیار شما دوست عزیزم قرار گرفته است.

 

امیدوارم با خواندن مطالب آن کمکی شود تا بهتر رفتارهایی را که درتخریب ارتباطات روزمره زندگی تاثیر گذارند ، بشناسید.

نه ” واژه ای بسیار تاثیرگذار و حتی مفید در روابط دوستانه ما می باشد.

 

این مهارت را باید در خودمان پرورش داده تا در مسائل و مشکلات بتوانیم قاطعانه پاسخگو باشیم .

 

در دیدارهای روزمره ی ما از تقاضاهای مختلفی که از ما میکنند باید بتوانیم با این مهارت پرورش داده شده خوب و به موقع به نفع خودمان استفاده کنیم.

 

کاربرد این واژه در جواب بعضی از خواسته های اطرافیان خود چه معقول و نامعقول می تواند باعث بروز بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در آینده پیش بیاید جلوگیری کرده و مانع از بهم خوردن روابط با نزدیکانمان شود .

کتاب الکترونیکی شناسایی موریانه های ارتباط
کتاب الکترونیکی شناسایی موریانه های ارتباط

bahadore.com/download/book/itc.pdf

 

کسانی که با نه گفتن منطقی ما ناراحت و با دلگیر می شوند با کمی تاُمل و فکر کردن می توانند احساس ما را درک کند.

ما نیزباید طوری محترمانه و قاطعانه جواب را بدهیم که هیچ بازخورد نا مطلوبی نداشته باشد ، نه گفتن اصول وشرایطی دارد که در این مبحث کوتاه نمی گنجد .

درست است که طرف مقابل ما از دوستان ، اطرافیان و یا بستگان ما می باشد.

امکان دارد با نگفتن این واژه به آنها سود برسد ولی درعوض احتمال بوجود آوردن ناراحتی و نگرانی دیگران وآسودگی خیال خودمان خواهیم شد.

در این صورت به شخصیت خود احترام گذاشته و حتی شاُن خود را نیز حفظ می کنیم .

در مواقعی که طرف مقابل درخواستی از ما می کند با پرسیدن سوالاتی در ذهن مانند.

آیا نسبت به گفته اش اعتماد دارم ؟.

آیا نه گفتن من سودی برایم دارد ؟.

آیا تاثیری در روابط آینده ما خواهد داشت ؟ .

جمع بندی و رسیدن به جواب آنها ، به این نتیجه خواهیم رسید که جواب مثبت بدهم یا نه .
این مقاله برای شما خواندنی خواهد بود