نوشته‌ها

3 قدم تا فاش شدن زبان عشق همسرمان!

 

بسیاری  از ما فکر می کنیم که برای درک تمایلات همسر خود هر کاری بوده انجام داده ایم.

ولی زمانی که دست به کاری می زنیم تا همسرمان خشنود شود، کار برعکس می شود.

در این حالت فکر می کنیم، هر کاری که از دست مان برآمده انجام داده ایم تا وی راضی شود.

و به خود می گوییم که، هیچ کاری برای راضی کردن همسرم کافی نخواهد بود.

تلاشی بیهوده انجام میدهیم تا به یکدیگر عشق بورزیم و رابطه زناشویی مان به رفتار های عاشقانه نیز تبدیل شود.

تا زمانی که از زبان عشق همدیگر آگاه نباشیم، انتظار محیط پر از عاطفه نداشته باشیم.

برای همین ما در این جا از سه رازی را برایتان فاش می کنیم تا بهتر بتوانیم با زبان عشق با هم ارتباط برقرار کنیم.

عشق شاهرخ به همسرش

مردی بود که هر روز سر ساعت 7 توی اداره حاضر می شد و ساعت 4 نیز به خانه بر می گشت.

وقتی بر می گشت نهار آماده بود وبه محض خوردن، استراحت می کرد.

او می خواست هر جور شده زحمات همسر خود جبران نماید.

پس از مدتی با پس انداز کردن، یک هدیه گران قیمتی برای وی فراهم نمود.

یک شب که سالگرد ازدواج شان نیز بود، می خواست یک شب رؤیایی برای همسر خود بسازد.

با کلی ذوق و شوق به رستوران رفتند و بعد از صرف شام، هدیه خود را تقدیم همسر خود نمود.

زمانی که همسرش هدیه را گرفت، کلی ذوق کرد.

می خواست با این کار به او بفهماند که چقدر دوستش دارد و با این کار از او به خوبی تشکر کند.

شاهرخ پیش بینی کرده بود که آن شب را کنار همسرش شبی رؤیایی و خاطره انگیز سپری کند.

وقتی به خانه برگشتند، دیگر هیچ اثری از آن شادابی اولیه نبود.

همسرش به سادگی هر چه تمام تر به او گفت که خسته است و به همین علت زود خوابید.

شاهرخ تا صبح بهت زده در رختخواب کنار همسرش سپری کرد و یک سؤال مدام در ذهنش مطرح می کرد.

” باید چه کاری می کردم تا اندکی از عشق و محبت همسرم بهره می گرفتم؟”

انتظار شاهرخ، داشت به آرزو تبدیل می شد که، چگونه رابطه ی زناشویی خود را به رابطه ایی سرشار از عشق تبدیل کند.

در تصور وی این بود که همان شب با قدم زدن در باغی زیبا و پر گل قدم بزنند.

 و با تقدیم هدیه ای گرانبها وی را سورپرایز کند.

با چنین رفتار کردنی انتظار شبی رؤیایی را نیز در سر می پروراند.

مشکل کجا بود؟

به راستی که مشکل صداقت و خالصانه بودن وی نبود.

چون وی کاملاً با صداقت، نسبت به همسرش رفتار می کرد.

مشکل اصلی این بود که وی نمی دانست عامل اصلی که سبب شده همسرش احساس کند وی دوست  داشتنی نباشد، چیست؟

او باور داشت که هر شوهری تلاش کند که چنین کارهایی انجام دهد، دوست داشتنی خواهد بود.

برای همین هم آن شب شاهرخ چنین کاری را انجام داد.

اما او به یک موضوع خیلی مهم توجه نداشت.

انسان ها دارای زبان هایی متفاوتی از عشق هستند.

ممکن است یک فرد احساس کند که برای دوست داشتنی بودن، فقط همین کار خاص هیجان آور خواهد بود.

شاهرخ تحمل نکرد و دو روز بعد موضوع را از همسرش پرسید.

جوابی که داد کاملاً مشخص شد که راه ابراز عشق و احساس دوست داشتنی بودن همسرش، راه دیگری بوده است.

همسر وی انتظار داشته که وی را در کارهای خانه کمک کند.

کاری انجام دهد که بار مسؤلیت پذیری وی کمتر شود، وقتی هم برای کمک کردن  به وی کنار بگذارد.

بارها این را به شاهرخ گوشزد کرده بود، اما زمانی که دیده جوابی نمی گیرد، درخواست خود را تکرار نکرده است.

و این درخواست طی ماه های متمادی بوده تا در شستن ظرف ها، جارو کردن خانه و شستشوی حیاط و غیره وی را کمک کند.

شاهرخ نیز ابتدا گوش می کرد، اما در این فکر بوده که در حیطه مسؤلیت مردانه وی نیست.

به همین خاطر همسرش زیاد تکرار نکرده و به تدریج از وی رنجیده خاطر شده است.

پنج زبان اصلی عشق

پنج شیوه اصلی و بنیادین وجود دارد تا ما عشق خود را ابراز کنیم.

هر یک از ما دارای زبان عشق خاص خود هستیم تا بتوانیم عشق ورزی کنیم.

یکی از همین زبان ها اصلی ترین زبانی هست که ما بسیار زیاد ذوق زده خواهیم شد.

طرف مقابل اگر با همین زبان برای ابراز عشق استفاده کند، وجودمان سرشار از عشق به طرف مقابل خواهد شد.

همه ما با این حالت  به صورت گفتاری و زبان گویشی ویژه ای می توانیم رفتار کنیم.

این زبان و گویش بهتر و بیشتر از هر چیزی ما به آن آشنا هستیم.

اگر همسرمان با این زبان عشق با ما صحبت کند، همیشه برایمان دوست داشتنی است.

اگر هم به زبان عشق همسرمان صحبت نکنیم، برای وی دوست داشتنی نیستیم.

حتی اگر به زبان های دیگر عشق با ما صحبت کنیم.

سخنان جذاب

عشق ورزیدن سبب تقویت روحیه هر فردی می شود.

یکی از این زبان ها، صحبت کردن جذاب است.

با این گونه زبان، به همسر خود حس جذاب بودن می دهید.

” وای! چقدر با این لباس زیبا به نظر می آیی”

” ممونم که امروز رو به خاطر من اومدی بیرون”

” وای! امروز چه غذای خوشمزه ای پختی”

” امروز وقتی دیدم با بچه بازی می کنی، احساس کردم که به راستی چقدر حضورت در خانه انرژی بخش است”

” موهای خیلی خوشگلی داری!”

“متشکرم که برای خرید نظر من رو خواستی”

” مدتی که داری ورزش می کنی، وزنت کم شده و خیلی خوش اندام شدی، البته اگر وزنت را کم نمی کردی؛ باز هم من عاشقت بودم”

این ها همه سخنان دلگرم کننده و جذاب هستند.

این سخنان را با توجه به شخصیت همسر خود می توانیم، تغییر داده و به کار ببریم.

سخنان می تواند با توجه به دستاورد، مؤفقیت و شکل ظاهری همسرمان بیان شوند.

وقتی سخنان دلگرم کننده و جذاب می تواند زبان عشق همسر ما باشد، هیچ عامل دیگری به اندازه به کار بردن چنین سخنانی، نمی تواند مؤثر و مفید باشد.

چنان تاثیری در رابطه و عشق ما خواهد داشت که، همیشه دوست داشتنی خواهیم ماند.

بنابراین اگر می خواهیم رابطه زناشویی ما هم به رفتاری عاشقانه تبدیل شود، باید از به کار بردن سخنان منفی و خشن پرهیز کنیم.  

هدیه دادن و هدیه گرفتن

برای بعضی از ما هیچ چیزی به اندازه هدیه نمی تواند، خوشحالمان کند.

هدیه هوشمندانه، نشانه عشق و محبت ما نسبت به همدیگر است.

زمانی که برای همسر خود بنا به هر مناسبتی، هدیه می گیریم، نشان دهنده اهمیت داشتن وی در زندگی ما است.

قیمت هدیه اصلاً مهم نیست، بلکه اندیشیدن انسانی به انسان دیگر بسیار حائز اهمیت است.

هدیه دادن، فریاد بلند ما به نشانه عشق ورزیدن نسبت به همسرمان هست.

اگر زبان اصلی همسرمان، هدیه گرفتن است، پس همواره سعی کنیم به وی هدیه دهیم.

نیازی نیست حتماً میلیونر باشیم تا به همسر خود هدیه دهیم، بلکه با یک شاخه گل هم می توان زبان عشق را گشود.

قاب گرفتن عکس های قدیمی، خرید سنگ های زیبا، کارت هدیه ارزان، بلیط سینما و…

شاید هدیه گرفتن زبان عشق ما نباشد، و همین دلیلی باشد تا برای همسرمان هدیه نگیریم.

ممکن است زمانی بگذارد تا زبان عشق همسرمان که هدیه گرفتن باشد را بلد نباشیم، ولی می توان برای یک بار امتحان کنیم و از احساس وی با خبر شویم.

برای همین شاید بتوانید از خواهر شوهر یا برادر زنتان  کمک بگیرید.

بنابراین سعی کنیم با زبان هدیه دادن به همسرمان البته اگر هدیه گرفتن زبان عشق وی باشد، رابطه عاشقانه خود را محکم تر نماییم.

کمک به همدیگر

زبان سوم عشق کمک به همدیگر است.

سعی کنیم به همسرمان در کارهایی که می دانید با انجام دادنشان خوشحال می شوند کمک کنیم تا، زبان عشق وی را باز کنیم.

اگر چند سال از زندگی مشترک شما می گذرد، حتماً می دانید که چه کارهایی خوشحالش می کند.

. ” آیا تا زمانی که من دارم ظرف ها رو می شویم، می توانی بچه را حمام دهی؟”

” امشب می توانی زحمت بکشی زباله ها را بیرون ببری؟”

” آیا از سر راهت می توانی امیر را از مدرسه بیاوری؟”

” آیا می توانی  بازار بری و یک کیلو میوه بیاوری؟”

” امشب قرار است خواهرم به خانه ما بیاید آیا می توانی بری و نون تازه بگیری؟”

” این ماه برایمان کیک می پزی؟”

همه این سؤال ها درخواست هایی هستند که ما می توانیم به همسر خود کمک کنیم.

اگر زبان عشق همسرمان کمک کردن در کارهای خانه هست، به او پاسخ مثبت دهیم.

اگر در کارهای بیرون از خانه هست، خواسته اش را برای همیشه به یاد داشته باشیم.

وقتی به همه پاسخ های او جواب مثبت دهیم و در انجام دادن شان منظم باشیم، برای او ارزش ویژه ای نیز خواهد داشت.

اما اگر یکی از خواسته های وی را نادیده بگیریم، ممکن است همسرمان احساس کند برای ما دوست داشتنی نیست.

سخن گفتن به زبان عشق همسرمان، در حقیقت تقویت کننده ی روابط زناشویی ما خواهد بود.

با این کار وی احساس می کند، برای ما بسیار ارزشمند، و در برابر وی مسئولیت پذیر هستید.

وقت گذاشتن برای هم

هیچ عاملی برای ما مهمتر از وقت گذاشتن همسرمان، برای ما نیست.

وقت گذاشتن یعنی توجه به همدیگر بدون هیچ قید وشرطی.

اگر برای دیدن فیلمی دو عدد بلیط تهیه می کنیم، به چند مورد حتماً توجه کنیم.

زمانی که در مسیر رفتن هستیم، فقط در مورد عشق و علاقه همدیگر به فیلم مورد نظر یا چیزی که مربوط به خودمان باشد، صحبت کنیم.

زمانی که توی سالن نشستیم، در مورد فیلم و درک احساس آن فقط با هم صحبت کنیم، نه بغل دستی.

د ر مسیر برگشت دیگه در مورد فیلم زیاد صحبت نکینم، اگر هم حرفی زدیم احساس خاص خودمان در مورد مضمون کلی آن در حد کوتاه.

زمانی که در مورد احساسات همدیگر بیشتر باخبر شویم، شناخت ما نست به زیادتر می شود.

این یکی از راهکارهایی هست که فقط برای همدیگر وقت بگذاریم، نه برای فیلم ها و جاهایی که رفتیم.

وقت گذاشتن برای هم به این معنی باشد که، اولویت من همسرم هست نه فیلمی که دیده ایم.

اگر علاقه داریم در رختخواب بیشتر با هم حرف بزینم، بیشتر نیز وقت بگذاریم.

اگر به صحبت کردن حین پیاده روی علاقه داریم، با هم دیگر به پیاده روی برویم و صحبت کنیم.

ممکن است زبان عشق همسر ما وقت گذاشتن برای وی و شنیدن سخنانش باشد.

پس اگر این گونه هست، حتماً زمانی را برای وی اختصاص دهید تا به راحتی حرف هایش را عنوان کند.  

سعی کنیم مسیرمان فقط پر کردن مخزن عشق همسرمان باشد.

زمانی که مخزن عشق همسرمان پر باشد، بی تردید در اتاق خواب از مزیت های آن بهرمند خواهیم شد.

تماس جنسی

گرفتن دست همدیگر، نوازش کردن، قراردادن سر روی شانه های همسر، همه و همه از تماس های جنسی مثبت و دلگرم کننده هستند.

برای بعضی از ما، گرفتن تماس جنسی از بنیادی ترین شیوه دریافت عشق و محبت به حساب می آید.

اگر چنین تماس هایی برای مدتی صورت نگیرد، همسرمان احساس می کند که دیگر او دوست داشتنی نیست.

یکی از مشخص هایی که می تواند برای ما نشان چنین زبان عشقی باشد، مردان هنگام روبرو شدن با دوستان و آشنایان زودتر دست خود جلو می برند.

زنان نیز در چنین موقعیت هایی، همدیگر ار در آغوش می گیرند.

ممکن است در خانواده ای بزرگ شده باشیم که کمتر با چنین زبانی با همدیگر ارتباط برقرار می کنیم.

به این ترتیب شاید به طور طبیعی برای ما غیر معمول و سخت باشد، با این زبان ارتباط بگیریم.

به هر حال برای آمیزش جنسی نیاز به برقراری تماس جنسی هست، و ما باید این زبان عشق را بیاموزیم.

برخی از مردان به طور طبیعی به این نتیجه می رسند که تنها زبان عشق آنان، تماس جسمانی است.

سؤالاتی که مشخص می کند زبان اصلی عشق ما، تماس جسمی نیست.

” آیا از نشستن نزدیک همسرمان به معنای واقعی، لذت می بریم؟”

” آیا دوست دارید هنگام راه رفتن در خیابان همسرمان دست مان را بگیرد؟”

اگر این تماس های غیر جنسی به برانگیختن عشق و محبت وجودی ما نمی شود، زبان اصلی عشق ما تماس جنسی نیست.

کشف زبان اصلی همسر

در مطالب فوق از پنج زبان عشق صحبت کردیم که همه ما از آنها بهره می بریم.

اما یکی از این زبان ها در مقایسه با دیگری برایمان اهمیت بیشتری دارد.

زبان اصلی عشق ما مانند کیک می ماند و بقیه آنها نیز خامه ای که روی آن ریخته می شود.

اگر نتوانیم از زبان عشق همدیگر آگاه شویم. نمی توانیم  محبت همسرمان نسبت به خود را نیز جلب کنیم.

شاه کلید تبدیل رابطه زناشویی به رابطه ی عاشقانه، پیدا کردن زبان عشق همدیگر است.

با این زبان است که می توانیم مؤثرترین و شیرین ترین ارتباط را برقرار کنیم.

حالا این سؤال پیش می آید که؛ چگونه پی به زبان عشق همسرمان بریم؟

سؤال اول:همسر ما بیشتر عشقش را با دیگران چگونه ابراز می کند؟

اگر همسر ما عشقش را بیشتر با تماس جسمانی به عزیزانش ابراز می کند، پس شاید زبان اصلی وی تماس جسمانی باشد.

اگر تلاش می کند تا جملات دلگرم کننده و جذاب در صبحت هایش استفاده می کند؛ پس، شاید زبان عشق وی شنیدن جمله های جذاب و دلگرم کننده است.

اگر از هر فرصتی استفاده می کند تا به دیگران هدیه دهد؛ پس، شاید هدیه گرفتن مهمترین تجلی عشق و محبت برای او باشد.

سؤال دوم: همسرمان بیشتر در مورد چه موضوعی گله و شکایت می کند؟

زمانی که همسر ما شروع به گله و شکایت می کند ممکن است آزرده خاطر شویم.

اما در واقع نیاز اصلی خود را با گله وشکایت نشان می دهد.

” اگر برایم سوغاتی می آوردی خیلی خوب می شد”

” ما اصلا زمانی برای همدیگر نمی گذاریم”

“از بس توی خونه کار کردم خسته شدم”

” دیگه نمی تونم بچه ها رو مدرسه ببرم”

سؤال سوم: همسرمان اغلب از ما چه خواسته ای دارد؟

فکر کنیم همسرمان همیشه از این دست صحبت ها می کند.

” فکر می کنی بتونیم آخر همین ماه بریم بیرون از شهر برای تفریح”

زبان عشق وی وقت گذاشتن برای اوست.

” میشه امشب کمی باهم قدم بزینم؟”

زبان عشق وی باز هم وقت گذاشتن است.

” به نظرت من کارم را درست انجان داده ام”

زبان عشق وی شنیدن حرف های جذاب و دلگرم کننده است.

“میشه سرمو رو  شونه هات بزارم”

زبان عشق وی تماس جنسی است.

مبنای اصلی درک اصلی از زبان عشق

جواب به سؤالاتی که مطرح شد، زبان اصلی همسر ما را فاش خواهد ساخت.

وقتی بیاموزیم با زبان اصلی عشق همسر خود صحبت کنیم، فضایی رؤیایی و پر از عاطفه در زندگی مشترک خود ایجاد کرده ایم.

همیشه هم به این توجه کنیم که؛ مؤثرترین زبان عشق بر مبنای اندیشه و احساس همسر ما تعیین می شود، نه بر اساس احساس و اندیشه شخصی ما.

چون همسر ما حتماً در این زمینه مهارت دارد.

باید بدانیم که چگونه قلب همسر خود را از عشق سیراب کنیم.

هرگز تلاش نکنیم زبان اصلی عشق خودمان را به همسرمان تحمیل کنیم.

یاد بگیریم با همدیگر تا می توانیم با زبانی صحبت کنیم که، عشق و محبت ما را به شیوه ای مؤثر انتقال می دهد.

وقتی احساس کنیم برای همدیگر ارزشمند و دوست داشتنی هستیم، رابطه زناشویی ما از سطح وظیفه فراتر خواهد رفت.

این رابطه به واکنشی طبیعی و عاشقانه تبدیل شده و به معنای واقعی عشق ورزی صورت خواهد گرفت.

امیدوارم که همیشه در کنار هم رابطه ای عاشقانه و سراسر احساسی  داشته باشید.

منتظر نظر شما دوست عزیز هستیم.

دوست دار شما عباس بهادری